FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Co zyska moja firma na współpracy z Biurem Rachunkowym Alwo?


Współpraca z Biurem Rachunkowym Alwo jest znacznie tańsza niż zatrudnianie własnego księgowego, a jakość naszych usług stoi na najwyższym poziomie. Klienci współpracujący z nami zyskują również dużo czasu, ponieważ załatwiamy za nich wszelkie formalności w krótkim czasie. Nasze Biuro bierze również na siebie pełną odpowiedzialność za świadczone usługi, więc klienci o nic się nie muszą martwić. Korzystając z naszych usług, możesz tylko zyskać.Czy będę miał dostęp do swoich dokumentów?


Twoje dokumenty będą się znajdowały w siedzibie Biura Rachunkowego Alwo i będziesz miał do nich wgląd zawsze w godzinach pracy Biura.Czy po podpisaniu umowy z Biurem Rachunkowym Alwo będę się nadal musiał kontaktować z Urzędem Skarbowym i ZUSem?


Współpracując z naszym Biurem, Twoje kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUSem ograniczą się do niezbędnego minimum. Biuro Rachunkowe Alwo reprezentowało będzie Twoją firmę przed tymi instytucjami we wszelkich sprawach wymagających wyjaśnienia. Jeśli otrzymasz jakiekolwiek zawiadomienie z tych instytucji, wyślij je do nas faksem i już się o nic nie musisz martwić.W jaki sposób będę się kontaktował z Biurem Rachunkowym Alwo po podjęciu współpracy?


Istnieje kilka sposobów kontaktu z naszym Biurem. Możesz się oczywiście kontaktować z Biurem Rachunkowym Alwo telefonicznie, e-mailowo, listownie, jak również za pomocą faksu. Do 10. dnia każdego miesiąca jesteś zobowiązany do dostarczenia nam wszelkiej bieżącej dokumentacji. Możesz to zrobić osobiście lub nasz przedstawiciel może przyjechać po odbiór dokumentów do Twojej firmy. W godzinach pracy naszego Biura klienci zawsze mają możliwość uzyskania wszelkich informacji oraz wyjaśnień problemów, które zawsze mogą się pojawić.Jakie mam obowiązki jako klient Biura Rachunkowego Alwo?


Wszelkie obowiązki leżące po stronie klienta opisane są w zawieranej umowie. Twoim najważniejszym obowiązkiem jest terminowe dostarczanie nam potrzebnych dokumentów oraz regulowanie bieżących zobowiązań budżetowych.Kto powinien kontaktować się z Biurem Rachunkowym Alwo w imieniu firmy?


Najlepiej, jeśli wydelegujesz jednego pracownika do kontaktów z nami, wówczas współpraca z Biurem jest najsprawniejsza. Biuro Rachunkowe Alwo szkoli wydelegowaną osobę w zakresie procedur obiegu dokumentacji księgowej.Jak szybko mogę uzyskać informacje dotyczące wysokości podatków?


Wstępną informację możesz uzyskać w ciągu 24 godzin od momentu przekazania nam dokumentacji.Kiedy można rozpocząć współpracę z Biurem Rachunkowym Alwo?


Możesz powierzyć nam swoje księgi na początku każdego miesiąca. Warunkiem jest jednak to, żebyś dostarczył nam całą dokumentację od początku bieżącego roku.kontakt