UsługiFormularz kontaktowy

Twoje imię / nazwa firmy
Telefon
Twój e-mail
Wiadomość

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)


• Ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług)
• Rejestry podatku VAT
Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz opracowanie planu kont
Dekretowanie zdarzeń gospodarczych
Kontrola rozrachunków i potwierdzanie sald należności
Sporządzanie raportów kasowych
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
Rozliczenie właścicieli
Przygotowanie deklaracji rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego
Reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym
i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa
kontakt